Пошук по сайту


Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для спеціальності 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Робоча навчальна програма професійно-педагогічна іміджологія для спеціальності 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Проректор

з науково-методичної та навчальної роботи Вченою радою Педагогічного інституту

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2012 р.

«___»_______________ 2012 р. Учений секретар___________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ІМІДЖОЛОГІЯ

для спеціальності 8.010101 Дошкільна освіта

(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)


УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № __ від «___» _____________ 2012 р.

завідувач кафедри________ Г.І.Іванюк

Київ 2012

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «ПРОФЕСІЙНО- педагогічнА іміджологіЯ»


Разом: 104год., лекції – 18 год., семінарські заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год.,

самостійна робота – 54 год., підсумковий контроль – 6 год.


Тиждень

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

X1

Модулі

Змістовий модуль I

Змістовий модуль II

Змістовий модуль ІІІ

Назва

Теоретико-метод. засади пед. іміджол

Сучасний професійний імідж педагога

Корпоративний імідж

Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Теми лекцій

Історія розвитку іміджології як науки

Методолог. засади педагог. іміджології

Інструмент. засоби пед. імідж.

Імідж ділової жінки

«Я-концепція» в побудові іміджу педагога

Педагог.такт, етикет і проф. імідж педагога

Культура ділового спілкування – шлях до успіху

Корпорат.

імідж працівників ДНЗ

Сучасний імідж ДНЗ

Теми семінарських занять

Історія розвитку педагогічної іміджології

Методолог. засади педагог. іміджології

Сучасні вимоги до педагогічної професії

Імідж ділової жінки

Я-концепція» в побудові іміджу педагога

Педагог.тактетикет і проф. імідж педагога

Культура ділового спілкування

Корпорат. імідж працівників ДНЗ

Сучасний імідж ДНЗ

Максимальна кількість балів за видами робіт

Присутність на лекції

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Присутність на семінарськ. занятті

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Відповідь на семінарі

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Виконання СРС

15

15

10

15


2020


20

10

15

Модульний контроль

25

25

25

ІНДЗ

30 (реферат)

Підсумковий контроль

ПМК

К =358 : 100 = 3,58
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма сучасні інформаційні технологіїї в дошкільній...
Вченою радою Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Робоча програма навчального предмета українська література (шифр...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма навчального предмета українська мова (шифр І назва...
Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта, базова загальна середня освіта

Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101...
Робоча програма «Екологія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна освіта....

Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом...
Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 01010101 Дошкільна...

Робоча навчальна програма зі спеціального навчального курсу
«Порівняльне кримінальне право» є спеціальним начальним курсом. Викладається у 1 семестрі для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний...

Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка»
Робоча програма «Захист Вітчизни та медико-санітарна підготовка» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка