Пошук по сайту


Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці

Реферат Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет


Електрообладнання

Кафедра ЕПМ
Наукова робота


“Діагностика трансформаторного обладнання”

Донецьк 2001
РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці.Об’єктом дослідження є існуючі технічні та методологічні аспекти діагностики та визначення технічного стану трансформаторного електрообладнання, здебільшого силових трансформаторів. Розглянуто методи, які вже використовуються досить давно, а також нові, нещодавно включені у відповідні нормативні документи, наприклад, тепловізійний контроль та хроматографічний аналіз розчинених у трансформаторному маслі газів. Подано короткий порівняльний аналіз розглянутих засобів й методів діагностики, визначено позитивні якості й недоліки кожного. Наведено приклади реального практичного застосування.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ТРАНСФОРМАТОР, ДІАГНОСТИКА, ТЕХНІЧНИЙ СТАН, НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ТРАНСФОРМАТОРНЕ МАСЛО, ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗМІСТ1 Загальні аспекти та принципи діагностики електрообладнання…

4

2 Засоби проведення діагностики трансформаторного обладнання


7
2.1

Хроматографічний аналіз розчинених газів у маслі (ХАРГ)

7
2.2

Застосування оптичної каламутності масла для оцінки ста-ну високовольтних герметичних вводів трансформатора...


9
2.3

Оцінка стану паперової їзоляції обмоток по наявності фуранових сполучень у маслі…………………………….


10
2.4

Оцінка ступеня старіння ізоляції обмоток силових транс-форматорів по вимірюванню ступеня полімерізації……..


12
2.5

Оцінювання розвитку іонізаційних процесів в ізоляції силових трансформаторів методом вимірювання частко-вих розрядів…………………………………………………15
2.6

Діагностика дефектів енергообладнання за допомогою ультразвукових локаторів………………………………….


17
2.7

Тепловізійний контроль трансформаторного обладнання

18

3 Висновки…………………………………………………………..


19

Перелік використаної літератури………………………………….

20

Додаток А…………………………………………………………...

21

Додаток В…………………………………………………………...

22


1 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Останнім часом стає актуальним проведення комплексного дослідження трансформаторного обладнання (ТО) з метою оцінювання його технічного стану, при плануванні строків ремонту, можливості подальшої експлуатації. Усі ці аспекти були викладені в матеріалах семінару “Сучасні рішення в проектуванні, будівництві і експлуатаціі електричних мереж”, який пройшов у листопаді 1999 року на ВВЦ у Москві.

При діагностиці трансформаторного обладнання важливим є опис можливих дефектів у системі високоінформативних показників. Використання неінформативних показників виявляється не тільки не корисним, викликаючи необгрунтовані витрати на їх вимірювання, але й знижує ефективність самого процесу діагностики, що приводить до прийняття помилкових рішень під час оцінювання технічного стану.

Один з головних принципів технічної діагностики – діагностична цінність ознаки, що визначається інформацією, яка вноситься ознакою в систему станів (діагнозів). У зв’язку з цим вірне формування множини ознак та їх сукупностей є основою для визначення технічного стану обладнання та прийняття рішень про його подальшу експлуатацію.

Сьогодні технічний стан силових трансформаторів оцінюється великою кількістю нормованих параметрів. При цьому сутність принципу контроля технічного стану полягає в перевіренні відповідності ознак вимогам діючого нормативного документу [3]. Однак просте використання всієї інформації, що надходить при оцінюванні технічного стану трансформаторів, може призводити до непорозумінь, оскільки рівень інформації, яка отримується під час вимірювання того чи іншого параметра, нерідко вважають більш високим, ніж це є в реальності.

Згідно з теорією інформації, один з найбільш об’єктивних показників, що дозволяють чисельно оцінити корисність (інформатив-ність) отриманої ознаки – діагностична цінність. При наявності статистичних даних цей показник являє собою чисельну оцінку інформації про стан обладнання, яка входить до інтервалу значень параметра, що вимірюється.

Треба окремо відзначити, що під час аналізу діагностичної цінності тієї чи іншої ознаки принципово важливе значення мають такі аспекти:

  • чи є показник, що контролюється, функцією фізико-хімічного стану ізоляції або він відстежує супутні зміни при розвитку процесів, які призводять до пошкоджень;

  • наявність точної монотонності безперервного коливання величини вимірюємого параметра в часі при розвитку дефекта, який ним характеризується;

  • наявність значних відмінностей між значеннями виміряного показника й рівнем розвитку процесу.

Виконання чи невиконання даних умов визначає вид діагностичної цінності (наявність детермінованої або випадкової діагностичної цінності) у тих ознак, які використовуються.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат як вид наукової роботи Referre − у перекладі з латини, означає...
З іншого – це короткий виклад основного змісту наукової роботи, монографії, якої-небудь наукової ідеї, теорії або концепції. Із третього...

Як писати реферат реферат
Реферат –це доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі реферату лежить стислий переказ...

Му навчальному закладі пояснювальна записка
Системний аналіз інформації надає змогу відслідкувати систему роботи днз, зміни, які відбуваються в процесі роботи та перспективи...

Лекція: "Вимоги до ведення загального діловодства "
Основні види організаційно розпорядчих документів ( довідка, доповідна записка, наказ, пояснювальна записка, акт, протокол )

За достовірність фактичного матеріалу (статистичні дані, формули,...
Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до вимог вак україни (Постанова Президії вак україни №7-05/01 від 15. 01....

Реферат з курсу
Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані...

Пояснювальна записка Перед освітянами України, в тому числі І психологами,...
Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів,...

Реферат Курсова робота скаладається с трьох розділів, одної таблиці, одної ілюстрації
Мета курсової роботи – визначення загальної суті грошово-кредитної політики, дослідження її сучасного стану в Україні та виявлення...

Пояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої...
У цьому навчальному році педколектив школи продовжуватиме працюватиме над таким проблемним питанням

3. Пояснювальна записка
ЗмістБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка