Пошук по сайту


Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів ПАТ «Укртранснафта» у місті Києві

протокол від 18.03.2016 № 2016
Голова комітету з конкурсних торгів
ПАТ «Укртранснафта» у місті Києві

_____________ О.І. Скрипник
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю послуг щодо складування та зберігання

(код 52.10.1 за ДК 016:2010) Послуги зберігання та видачі, код 63121000-3 за ДК 021:2015) (Зберігання нафти сирої)

ВІДКРИТІ ТОРГИ

Київ 2016

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Зміст

ЧАСТИНА 1 – Конкурсні процедури

Частина 1 – Конкурсні процедури 3

Розділ I. Інструкції Учасникам Торгів 4

Розділ II: Інформаційна картка торгів (ІКТ) 23

Приведені нижче конкретні дані про послуги, що закуповуються та умови цієї процедури закупівлі, які конкретизують , доповнюють чи змінюють положення Інструкцій Учасникам торгів (ІУТ). У випадку протиріч між положеннями даного документа та ІУТ перші мають переважну силу 23

Розділ III: Кваліфікаційні критерії та критерії оцінки 33

Розділ IV: Конкурсні форми 39

Розділ V: Вимоги до предмету закупівлі 50

ЧАСТИНА 3 – ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ 55

Розділ VI: Проект договору 55Частина 1 – Конкурсні процедури


Розділ I. Інструкції Учасникам ТоргівЗміст

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів  6

2. Інформація про замовника торгів  6

3. Інформація про предмет закупівлі  6

4. Процедура закупівлі 6

5. Недискримінація учасників 6

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути

розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 6

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені

пропозиції конкурсних торгів 6

8. Розділи документації конкурсних торгів 7
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 
9. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 8

10. Зміни до документації конкурсних торгів 8

11. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо

документації конкурсних торгів 8

12. Ознайомлення з місцем виконання 9
ІІІ. Підготовка пропозиції конкурсних торгів
13. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 9

14. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 10

15. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 11

16. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції

конкурсних торгів 12

17. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 12

18. Кваліфікаційні критерії до учасників 13

19. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі 13

20. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої

можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 13

21. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 13

22. Вартість участі в торгах 14

23. Ціна пропозиції конкурсних торгів 14
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
24. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних

торгів 14

25. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 14

26. Пропозиції конкурсних торгів надані з запізненням 15
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
27. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних

торгів із зазначенням питомої ваги критерію 15

28. Виправлення арифметичних помилок 16

29 Конфіденційність 16

30. Роз'яснення пропозицій конкурсних торгів 16

31. Визначення відповідності пропозиції конкурсних торгів 16

32. Переведення у єдину валюту 17

33. Пільги вітчизняним Учасникам торгів 17

34. Кваліфікація Учасників 17

35. Право Замовника акцептувати будь-яку пропозицію конкурсних

торгів 17

36. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі 18

37. Критерії прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 19

38. Повідомлення про акцепт 19

39. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 20

40. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 20
VI. Укладання договору про закупівлю

41. Терміни укладання договору 21

42. Проект договору 21

43. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати

договір про закупівлю 21

44. Забезпечення виконання договору про закупівлю 22

45. Процедура оскарження 23


Розділ I: Інструкції Учасникам Торгів (далі – «ІУТ»)

І. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

  1. Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 № 1197-VII, із змінами та доповненнями (далі – Закон про закупівлі). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом про закупівлі.

 1. Інформація про замовника торгів

  1. Замовник зазначений в Розділі ІІ, Інформаційна картка торгів (далі визначено як «ІКТ») керуючись Законом про закупівлі та іншими нормативними документами чинного законодавства затвердив цю документацію конкурсних торгів на закупівлю послуг.

 1. Інформація про предмет закупівлі

  1. Інформація про предмет закупівлі, визначення та лоти наведена в ІКТ, детальні вимоги до якого наведені в Розділі V, Вимоги до предмета закупівлі (далі визначено як «Послуги»).

  2. Якщо іншого не зазначено, то торги відбуваються згідно з умовами, визначеними у цій документації конкурсних торгів та Законом про закупівлі.

 1. Процедура закупівлі 

  1. Відкриті торги.

 1. Недискримінація учасників

  1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

  2. У випадку проведення процедури попередньої кваліфікації перед проведенням цієї процедури закупівлі, участь в такій процедурі закупівлі можуть брати лише ті Учасники, які успішно пройшли процедуру попередньої кваліфікації.

 1. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

  1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

  2. У випадку можливості подачі пропозицій в інших валютах, про це зазначається в ІКТ.

 1. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

  1. Пропозиція конкурсних торгів, підготовлена Учасником, а також уся кореспонденція і документація, пов'язана з цією пропозицією, якими обмінялися чи обмінюються Учасник і Замовник, повинні бути складені мовою, зазначеною в ІКТ. Супровідна документація і друкована література, надана Учасником, може бути викладена іншою мовою за умови, якщо до неї буде додаватися точний переклад відповідних розділів на мову, зазначену в ІКТ, у цьому випадку з метою інтерпретації даної пропозиції конкурсних торгів, перевагу буде мати варіант перекладеного тексту.

  2. У випадку затвердження Замовником документації конкурсних торгів на декількох мовах, зміст таких документацій повинен бути автентичним. У випадку розбіжностей між текстами документації конкурсних торгів на різних мовах, зміст документації конкурсних торгів на українській мові є визначальним.

 1. Розділи документації конкурсних торгів

  1. Документація конкурсних торгів складається з частин 1, 2, та 3, які включають всі Розділи зазначені нижче, та разом із змінами які можуть видаватись відповідно до п. 9 ІУТ.

ЧАСТИНА 1 Конкурсні процедури

 • Розділ I. Інструкції учасникам торгів (ІУТ)

 • Розділ II. Інформаційна картка торгів (ІКТ)

 • Розділ III. Кваліфікаційні критерії та критерії оцінки

 • Розділ IV. Конкурсні форми

ЧАСТИНА 2 Вимоги до предмета закупівлі

 • Розділ V. Вимоги до предмета закупівлі

ЧАСТИНА 3 Вимоги до договору

 • Розділ VI. Проект договору.

  1. Оголошення про торги яке оприлюднено Замовником не є частиною цієї документації конкурсних торгів.

  2. Учасник може отримати примірник документації конкурсних торгів за офіційною адресою та в спосіб, як вказано в оголошенні про проведення процедури закупівлі на сайті уповноваженого органу (https://tender.me.gov.ua) з повідомленням про це Замовника, в інших випадках отримання Учасником примірника документації конкурсних торгів Замовник не несе відповідальності за повноту та відповідність такої документації.

  3. Передбачається, що Учасник вивчить всі інструкції, форми, умови і вимоги до предмета закупівлі, що містяться в документації конкурсних торгів. Неповне надання інформації, запитуваної в документації конкурсних торгів, чи подача конкурсної пропозиції, що не відповідає усім вимогам документації конкурсних торгів, являють собою ризик Учасника і може привести до відхилення його пропозиції.

  4. Інформація, яка міститься в ІКТ описує конкретні дані про Послуги, що закуповуються, та заміняє собою, доповнює чи змінює положення інструкцій учасникам торгів (ІУТ). У випадку протиріч між положеннями ІКТ та ІУТ перші мають переважну силу.

IІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

  1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника в письмовій формі за адресою Замовника вказаною в ІКТ за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів чи заявити про наявність таких під час зборів учасників торгів, якщо такі проводяться відповідно до п. 11 ІУТ. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Роз’яснення Замовника оформлюється в письмовому вигляді, копія якого направляється Учасникам які звернулись за отриманням документації конкурсних торгів відповідно до п. 8.3 ІУТ чи повідомили письмово Замовника про свій намір взяти участь у процедурі закупівлі, включаючи опис поставлених питань, але без посилання на їх джерело. У випадку рішення Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів, як результат надання роз’яснень, такі зміни проводяться відповідно до положень п. 10.2 ІУТ. Зазначена інформація додатково оприлюднюється відповідно до вимог ст. 10 Закону про закупівлі.

 1. Зміни до документації конкурсних торгів

  1. В будь-який час, Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів продовживши термін подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів.

  2. Будь-які зміни будуть частиною документації конкурсних торгів та повинні оформлюватись письмово. Такі зміни направляються протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін, всім Учасникам, які отримали документацію конкурсних торгів від Замовника відповідно до п. 8.3 ІУТ. Зазначена інформація додатково оприлюднюється відповідно до вимог ст. 10 Закону про закупівлі.

 1. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

  1. Представники Учасника запрошуються прийняти учать в зборах учасників торгів, якщо їх проведення заплановано відповідно до ІКТ. Метою зборів є роз’яснення питань та відповіді на будь-які питання, які можуть виникнути в ході проведення процедури закупівлі. Замовник має право організувати ознайомлення з місцем надання Послуг, про що зазначає в ІКТ.

  2. Учасникам пропонується заздалегідь надавати свої питання в письмовій формі, щоб вони надійшли до Замовника не пізніше трьох робочих днів перед проведенням зборів учасників торгів.

  3. У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень. Протокол проведення зборів учасників попередньої кваліфікації, включаючи текст заданих запитань без посилання на їх джерело, та надані відповіді, разом з будь-якими роз’ясненнями підготовленими після проведення зборів оприлюднюються відповідно до вимог ст. 10 Закону про закупівлі.

  4. В разі виникнення необхідності за результатами зборів внесення змін до документації конкурсних торгів, такі зміни вносяться згідно з п. 10 ІУТ.
 1. Ознайомлення з місцем виконання

  1. У випадках дозволу Учасникам ознайомлюватись з місцем надання Послуг, про що зазначається в ІКТ, Учаснику рекомендується відвідати та ознайомитись з місцем надання Послуг та отримати для себе всю необхідну інформацію для підготовки пропозиції конкурсних торгів та належного виконання договору. Витрати пов’язані з відвіданням та ознайомленням Учасник повинен нести за власний рахунок.

  2. Відповідно до п.12.1 ІУТ, у випадку дозволу Учасникам, їх персоналу чи агентам ознайомлюватись з місцем надання Послуг, Учасник, його персонал та агенти не повинні мати претензій до Замовника, його персоналу та агентів внаслідок отриманих Учасником, його персоналом та агентами збитків, персональних пошкоджень чи смертельних випадків які стали наслідком такого ознайомлення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Капітальний ремонт лінійної частини нафтопроводу "Броди-Держкордон" і-ої черги з заміною труби Ду500 (5 лотів)

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Капітальний ремонт лінійної частини нафтопроводу "Броди-Держкордон" і-ої черги з заміною труби Ду500 (6 лотів)

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Приведені нижче конкретні дані про послуги, що закуповуються та умови цієї процедури закупівлі, які конкретизують, доповнюють чи...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Дк 016: 2010) (Інженерні послуги у сфері протикорозійного захисту, код 71337000-9 за дк 021: 2015) (Комплексне діагностичне обстеження...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» в м. Львів
Ремонт двигунів внутрішнього згорання, паливних насосів, турбокомпресорів, стартерів та іншого устаткування автомобільної будівельної...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» в м. Львів
Послуги з технічного обслуговування І ремонту техніки ман fabrequipa; лот 2 Послуги з технічного обслуговування І ремонту Mersedes...

«затверджено» Голова комітету конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«затверджено» Голова комітету конкурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка