Пошук по сайту


Звіт директора дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»

Звіт директора дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»

про діяльність за 2012-2013 навчальний рік

с. Білки 26.06.2013 року (станом на 01.06.2013 р.)

Шановні колеги!

  Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб заслухати звіт про діяльність директора на посаді протягом 2012-2013 навчального року та
зробити певні підсумки роботи колективу ліцею за цей рік.
   У період розвитку та вдосконалення освіти сучасний заклад вимагає від викладачів нових підходів до навчання. Тому, я старався створити такі умови роботи, за яких кожний викладач міг би найбільш повно розкрити свої здібності, талант, використовувати інноваційні підходи у навчально-виховному процесі, розвивати ініціативу, працювати над самоосвітою та використовувати у повсякденній роботі досвід своїх колег та передовий педагогічний досвід. З цією метою виділені мною основні напрями, а саме:

- підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази;

- збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників;

- збереження і утримання в робочому стані сільськогосподарської техніки та іншого обладнання - залишаються і надалі як такими, над якими я буду працювати і в наступному році.

Виходячи з вище сказаного, протягом звітного період я старався забезпечувати належне управління навчальним закладом відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про професійно - технічну освіту ”, „Про загальну середню освіту ”, „Положення про організацію навчально-виховного процесу у ПТНЗ”, Статута ліцею, Колективного договору, іншими правовими нормативними актами в галузі освіти та Плану роботи ліцею на рік.

Організація навчально-виробничого процесу у ліцеї здійснюється згідно із затвердженими робочими навчальними планами, розкладом занять та відповідного наказу про затвердження педагогічного навантаження викладачів, яке встановлюється у відповідності до освіти викладачів. Розклад занять розробляється у відповідності до навчальних планів з кожної професії і затверджується директором ліцею. Зміни до розкладу занять проводяться у відповідності до навчальних робочих планів.

Навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до стандартів якості освіти. Для організації навчально-виробничого процесу в ліцеї використовується 22 навчальні кабінети, з них: 9 – предметів загальноосвітньої підготовки, 2 – загально-професійної підготовки, 11 – професійно-теоретичної підготовки, крім того є бібліотека, спортивна та актова зала, спортивний майданчик та стадіон.

Для здійснення професійно-практичної підготовки учнів є 7 навчально-виробничих майстерень, 5 лабораторій, пункт технічного обслуговування та автотракторний полігон, що складає 90% від необхідної кількості за ДС ПТО.

Основним завданням навчального процесу є надання освітніх послуг, пов’язаних із одержанням повної загальної середньої освіти, первинної професійної освіти та курсового навчання за робітничими професіями закладу.
Державне замовлення учнів здійснюється відповідно до угод з державними та фізичними особами на підготовку кваліфікованих робітників за професіями: електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія "С"); тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії "А", "В", "С"), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування; електрогазозварник ; обліковець з реєстрація бухгалтерських даних; муляр, штукатур.

Станом на 1 вересня 2012 року на перший курс було зараховано 120 учнів за державним замовленням. З кожним учнем (батьками) було укладено трьохсторонні угоди на навчання з подальшим проходженням виробничого навчання, практики та з подальшим працевлаштуванням. Контингент учнів склав 378 чоловік (на базі повної загальної середньої освіти), в тому числі з професій :

- електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія "С") – 90 учнів;

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії "А", "В", "С"), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування - 115 учнів;

- електрогазозварник - 88 учнів;

- муляр, штукатур - 85 учнів,

з яких 29 на сьогоднішній день закінчили навчання і в даний час 29 (93,1%) працевлаштовані за обраними професіями, 114 учнів закінчать навчання 27 червня і теж будуть працевлаштовуватися. Хоча тут я хочу наголосити, що вимоги часу вимагають від нас висококваліфікованих, конкуренто здатних на ринку праці працівників, а для цього необхідно постійно оновлювати матеріально-технічну базу, впроваджувати інноваційні технології та сучасні комп’ютерні технології.

Відповідно до цього значна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази ліцею. В слюсарній майстерні проведено поточний ремонт, поновлено методичне забезпечення та закуплено інструменти для проведення слюсарних робіт. В даний час тривають роботи по проведенню поточних ремонтів майстерень штукатурних та мулярних робіт, де планується привести їх до відповідності до державних стандартів. Підходить до завершення роботи по облаштуванню конференцзала в навчальному корпусі.

Але відсутність централізованих державних коштів на утримання та оновлення матеріально-технічної бази вимагає вести активний пошук шляхів залучення коштів до спеціального фонду.

Пріоритетом для колективу є виробнича діяльність. Це надання послуг населенню, виготовлення продукції у навчальних майстернях, належна організація виробничого навчання та виробничої практики в умовах виробництва.

Залишок на 01.06.2013 року складав 61377,36 грн. Станом з 01.06.2012 по 31.05.2013 року на позабюджетний рахунок поступило 29615,58 гривень з яких:

за виробничу практику – 23463,58грн., 6152 грн –інші надходження.

Видатки з 01.06.12 по 31.05.2013 року склали 68121,78 гривень, які були використані на зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, поточні ремонти, а також оплату відряджень, послуг та інші видатки.

Як бачимо, всі кошти використано цілеспрямовано, залишок на спецрахунку станом на 01.06.2013 року становить 22871,16 гривень.

Хочеться сказати, що в цьому навчальному році проведено капітальний ремонт даху навчального корпуса, на який використано 290000 гривень та зроблено пожежну сигналізацію на І і ІІ поверхах навчального корпуса, на що використано 39380 гривень і все це з загального фонду.

Щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними працівниками ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» укомплектований керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання згідно з штатним розписом. Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечують 48 педагогічних працівників, з них: 19 майстрів виробничого навчання, 25 викладачів, 1 керівник фізичного виховання, 1-вихователь,1 психолог та 1 бібліотекар.

Якісний склад педагогічного колективу становить:

- спеціаліст вищої категорії - 15, що складає 31%;

- спеціаліст І категорії - 6, що складає 12,5%;

- спеціаліст ІІ категорії - 4, що складає 8 %;

- спеціаліст (без категорії) - 3, що складає 6 %

мають тарифні розряди:

- 8 тарифний розряд – 1, що складає 2 %;

- 9 тарифний розряд - 5, що складає 10 %;

- 10 тарифний розряд - 6, що складає 12,5%;

- 12 тарифний розряд - 8, що складає 18%;

мають педагогічні звання:

- «Викладач-методист» – 1, що складає 2 %;

- «Старший викладач» – 4, що складає 8 %;

- «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 3, що складає 6%

Педагогічні працівники за віком:

- до 30 років – 6, що складає 12,5%;

- від 30 до 50 років – 21, що складає 44 %;

- від 50 до 60 років – 17, що складає 35%;

- понад 60 років – 4, що складає 8,5%.

Педагогічні працівники за педагогічним стажем:
- до 3 років – 4 , що складає 8%;
- від 3 років до 10 років – 13, що складає 27%;
- від 10 до 20 років - 10 , що складає 21%;
- від 20 до 30 років – 10, що складає 21%;

- від 30 років і більше – 11,що складає 23%

Педагогічні працівники, які навчаються у ВНЗ – 2 особи.

Показником ефективності навчально-виховної роботи ліцею є, насамперед, стабільне зростання фахового рівня педагогів, результативність їх професійної діяльності. Так, протягом навчального року, були створені необхідні умови для підвищення теоретичного і професійного рівня педагогів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників та їх успішної атестації. За звітний період пройшли курси підвищення кваліфікації: 3 викладачі загальноосвітньої підготовки при ЗІППО; 6 викладачів спец предметів та 10 майстрів виробничого навчання (І етап – психолого-педагогічна підготовка) при НМЦ ПТО та ПКІПП Хмельницької області, ІІІ етап – практичний, пройшли: 2 майстри виробничого навчання при Житомирському ВПУ будівництва і дизайну, 1 майстер виробничого навчання в Дніпродзержинському ВПУ Дніпропетровської області, 1- при ДНЗ «Гущинське ВПУ», ІІ етап - стажування, пройшов 1 майстер виробничого навчання, при УМОНАПН України – 1 заступник директора з НВР та практичний психолог.

Всі педагогічні працівники один раз на 5 років проходять обов’язкову атестацію для визначення відповідності займаній посаді і кваліфікаційному рівню. Цього навчального року чергову атестацію пройшло три викладачі загальноосвітніх дисциплін, один викладач спецдисциплін та три майстри виробничого навчання.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до педагога, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. На сьогоднішній день 5 педагогів отримали сертифікат про успішне завершення курсу програми «Intel. «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що педагог, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. В січні 2014 року пройдуть навчання за програмою «Intel. «Навчання для майбутнього» - 10 педагогічних працівників.

Педагогічний колектив ліцею продовжує працювати над методичною проблемою «Інтерактивні технології навчання – надійний шлях забезпечення якості загальноосвітньої та професійної підготовки». Обрана проблема є актуальною та співзвучною сучасним педагогічним ідеям. Дана проблема є комплексною, охоплює навчальну та виховну роботу, а також пронизує всі ділянки методичної роботи. Програму роботи над проблемою складала методична рада та творча група, а усі педагоги беруть участь в її реалізації. Однією з умов ефективного вирішення проблеми є самоосвіта педагогів ліцею. У ході роботи над ЄМП постійно здійснюємо аналіз проміжних результатів – на засіданні педагогічної ради, методичних комісій, звіти педагогів та звіт творчої групи на інструктивно-методичній нараді, семінарах тощо.

У цьому навчальному році викладачами та майстрами виробничого навчання проведено 27 відкритих уроків та позакласних заходів за інноваційними технологіями з використанням комп’ютерної техніки. Всі відкриті уроки та позакласні заходи проведені педагогами ліцею означали не лише їх доступність для всіх, а й символізували собою нове, хоч і маленьке, але власне педагогічне відкриття. В ліцеї розроблено алгоритми оцінки уроків, відповідно яких всі уроки були оцінені, зроблені висновки і внесені педагогічним працівникам пропозиції з усунення виявлених недоліків: уміння чітко і зрозуміло формулювати мету і завдання уроку, наявність чіткого плану, ступінь розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу, оптимальне використання наочності, ТЗН, мультимедійного обладнання, обґрунтованість вибору методів, прийомів, диференційований підхід до учнів, формування умінь самостійної роботи, облік і контроль знань, умінь і навичок учнів, якість самоаналізу тощо, вказувались терміни усунення недоліків.

Методична робота в ліцеї реалізується через різні форми роботи, а саме: традиційні (колективні та індивідуальні), нетрадиційні (творчі звіти, тренінги, «Круглі столи», творчі групи, ярмарки педагогічної творчості, панорама методичних новин, методичні фестивалі).

На даний час в ліцеї працює 6 методичних комісій. Один раз на місяць проводяться планові засідання комісій на яких викладачі та майстри виробничого навчання обговорюють проведені відкриті уроки, тижні професій, проведені олімпіади, проводять семінари та конференції. Вивчають роботу викладачів та майстрів виробничого навчання у між атестаційний період, розглядають та рекомендують до впровадження методичні розробки та інші напрацювання.

22 листопада 2012 року методкомісія педпрацівників будівельного напрямку ліцею зустріла колег з області, які прибули на секцію педагогічних працівників будівельного напрямку, щоб поділитись досвідом про інноваційні підходи до навчання як ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу при підготовці робітників із будівельних професій, а також відвідування відкритих уроків.

Інноваційний урок з виробничого навчання підготували і провели майстри в.н. Зейкан Ю.І. та Кришеник В.М., а урок з предмета «Матеріалознавство»- інтегрований з предметом хімія – Гаврилик О.Ф. і Куца Л.І.. На різних етапах уроків майстри в.н. та викладачі використовували мультимедійне обладнання.

Під час аналізу відвіданих уроків відзначено високий рівень професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

18 квітня 2013 року на базі ліцею відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ із професії тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Шість конкурсантів із трьох навчальних закладів виборювали право за звання «Кращий із професії»

Важливу роль в підвищенні загального, фахового і методичного рівня педагогів відіграє методичний кабінет. Діє методичний кабінет ліцею згідно з Положенням про методичний кабінет, розробленим методичною радою ліцею на основі Положення про методичну роботу в ПТНЗ.    Керівництво роботою методичного кабінету здійснює рада кабінету, обрана з числа досвідчених педагогів, яка працює під керівництвом методиста

Тематика і форми проведення педрад у звітному періоді визначалися ЄМП. Під час вибору тем враховувались: актуальність, ідейність, готовність колективу до вивчення даної теми, перспективність. Надзвичайно важливим було обрати ті теми, котрі цікавлять весь педколектив і вирішення яких сприяло розвитку творчого потенціалу кожного педагога, істотно піднесло якість навчально-виховного процесу. Виходячи з потреб педколективу у ліцеї проводились і позачергові засідання педрад. При педагогічній раді діє творча група, яку очолює методист, робота якої передує педраді. Створена творча група розробляє основні питання, готує виставки педагогічних надбань педагогів з методичної роботи, з технічної і художньої творчості учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання, готує проект рішення, який корегує директор.

Така підготовка була проведена до всіх педрад.

Проведено олімпіади з предметів:

  • професійно-теоретичної підготовки – охорона праці та електротехніка з основами промислової електроніки;

  • загальноосвітньої підготовки: історія, географія, українська мова та література, фізика, хімія, математика, англійська мова, біологія, німецька мова, інформатика, правознавство, економіка, екологія, інформаційні технології.

В ІІ етапі учнівських олімпіад учні ліцею взяли участь в усіх запланованих. Учні не досягли високих результатів, за винятком ІІІ місця з англійської мови та V з математики.

Результати досягнень олімпіад проаналізовано на засіданнях метод комісій та педагогічній раді. Було вжито заходи щодо активізації роботи педагогів у напрямку розвитку здібностей та творчого потенціалу учнів, створення сприятливих умов для самореалізації обдарованої учнівської молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

Протягом звітного періоду колектив ліцею брав участь в обласних масових заходах, а саме:

  • обласному огляді-конкурсу на кращу слюсарну майстерню та навчальну майстерню з професії «Електрогазозварник»;

  • обласному фестивалі технічної творчості;

  • ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ із професії тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогоспо-дарського) виробництва - третє місце;

  • ІІІ- етапі фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко» - відзначені почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА;

  • обласному конкурсі «Калейдоскоп педагогічних ідей» - друге та третє місця ( Воробканич В.І та Осуська Л.І.);

  • обласному огляді-конкурсі на кращий кабінет української мови та літератури .

Невід’ємною частиною навчально-виробничого процесу є позанавчальна робота, метою якої є залучення учнів до роботи в обєднаннях за інтересами, включення їх в організаторську роботу і управління справами колективу через систему учнівського самоврядування.

Виховна робота проводилась з учнями в групах та в гуртожитку. Мастри в/н та класні керівники виховну роботу проводили у вигляді організації учнівського колективу, самоврядування, виховних годин, індивідуальної роботи в тому числі з батьками.. планування та облік виховної роботи відображаються в журналах обліку виховної роботи в групах.

В позаурочний час виховну роботу в гуртожитку з учнями проводить вихователь гуртожитку згідно перспективного і місячних планів виховної роботи.

Незважаючи на те, що робота в гуртожитку покращилася, постійної уваги потребує поліпшення позаурочної виховної роботи з учнями, підвищення ролі учнівського самоврядування та насичення інформаційно-комунікаційними технологіями кабінету для самопідготовки. Необхідно замінити старі меблі у житлових кімнатах і приміщеннях загального користування, оновити твердий та м’який інвентар, постільну білизну.

На достатньому рівні проводилась робота щодо соціального захисту збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у ліцеї, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року в групах ліцею пільгових категорій учнів було:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 3;
• інвалідів – 4;
• чорнобильців – 1;
• малозабезпечених - 5;
• з неповних сімей – 27;
• багатодітних – 136.
  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ліцею. Для них було виділено матеріальну допомогу, а дітям-сиротам, виплачено грошова допомога для придбання навчальної літератури згідно чинного законодавства.

Психологом ліцею систематично проводяться тренінгові заняття, корекційно-розвиваючі заняття з підтримки групи ризику, цикли бесід тощо. З метою дотримання правопорядку були проведені слідуючі профілактичні заходи щодо попередження правопорушень неповнолітніми в ліцеї:

а) профілактика правопорушень:

- контроль за відвідуванням учнями ліцею;

- чергування учнів, викладачів та майстрів в/н;

- виявлення та облік учнів, схильних до правопорушень виховного процесу;

б) просвітня робота:

- співробітництво із соціальною службою у справах дітей;

- зустріч із працівниками правоохоронних органів;

- співробітництво з батьківським комітетом;

- співробітництво з радою місцевого самоврядування;

- місячник правових знань.

Виховання учнів в ліцеї і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським комітетом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку учнів. Батьки беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують учнів вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у ліцеї є батьківські збори. Тематика зборів підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні зборів бере участь адміністрація ліцею, психолог, класні керівники та майстри виробничого навчання. Ведуться протоколи зборів

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та викладачів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра Білківської районної лікарні, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно в Іршавській ЦРЛ учні нового набору проходять медичне обстеження з визначенням про придатність до навчання за обраною професією. Відповідно до результатів медичного огляду учнів, на підставі довідок лікувальної установи у ліцеї формуються уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Медичне обслуговування працівників ліцею організовано також на базі Іршавської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні під час відпустки. Огляди відбуваються безкоштовно. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри ліцею.
    Цікавими оздоровчими заходами у ліцеї є проведення традиційного Дня здоров’я, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медсестри на загальноліцейних лінійках. У планах виховної роботи в кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я учнів», де запланована певна робота оздоровчого характеру з групою.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму учнів у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Кожного року наказом директора по ліцею призначається відповідальні за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та педрадах. Разом з тим розробляються заходи щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з викладачами та майстрами в/н. Хочу відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Так, як за звітній період дитячого травматизму не було.

Дирекція разом з профспілковою організацією звертають належну увагу на соціальний розвиток колективу, створюють для працівників відповідні умови праці, відпочинку та оздоровлення. Але бувають випадки неналежного ставлення до виконання своїх обов’язків, дотримання трудової дисципліни, тому прошу всіх дотримуватися трудової дисципліни, розпорядку дня систематично працюйте над самовдосконаленням, ставтесь один до одного з так як ми всі разом - один колектив.

Протягом звітнього періоду працівникам ліцею за рахунок фонду економії заробітної плати виплачувалися премії, надавалася матеріальна допомога.

В ліцеї діє колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ліцею, умови якого з боку дирекції виконуються.

Бухгалтерська звітність, статистичні відомості про роботу та стан навчально-виховного процесу своєчасно подаються в департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА та НМЦ ПТО у Закарпатській області.

Всі звернення і пропозиції працівників ліцею, батьків, учнів обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові у присутності голови і членів батьківського комітету, де приймаються спільні рішення.
Звіт обговорено на загальних зборах трудового колективу протокол № 01 від

26.06.2013 року.

Директор ліцею В.І. Білакподілитися в соціальних мережахСхожі:

Дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей» 2012р. Методична карта
Освіта: вища Ужгородський державний університет 2000р; Дрогобицький педагогічний університет 2005р

Дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Осуська Л.І. має великий педагогічний досвід. Заняття викладача відзначаються високою активністю учнів, впровадженням інноваційних...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Тимощенко М. П. – в о директора дптнз "Чернігівський професійний будівельний ліцей"

«Білківський професійний аграрний ліцей»
Важливим компонентом процесу навчання історії було І залишається оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Оцінювання виступає...

План-конспект інтегрованого уроку (географія + німецька мова) 10-й...
Людмила панасенко, викладач географії та німецької мови державного навчального закладу «Молочанський професійний аграрний ліцей»,...

Звіт директора днз «Професійний ліцей м. Українки»
У 2015 – 2016 навчальному році педагогічний та учнівський колективи працювали організовано, системно, технологічно, інноваційно,...

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Звіт директора школи про роботу за 2014-2015 н р. Слухали: директора...
«Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою кму від 27. 08. 2010 №778, директор зобов’язаний щорічно...

Звітна доповідь в о. директора Вищого художнього професійного училища №3
Шановні колеги! Надіюся, що мій звіт про роботу в 2013-2014 н р буде об’єктивним. Протягом цього року я опиралась на Ваш досвід,...

Довідка про стан роботи подовженого дня учнів 2-4-х класів в мзш І-ІІІ ступенів №57
Комісія: заступник директора з нвр, відповідальна за харчування Шклярик В. В., заступник директора з нвр латишева С. О., заступник...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка